home

 

Loopgroep Blauwhuis

 

 

Ook in 2013 werden er weer TOPtijden neergezet in Blauwhuis. Alle parcours-records werden aan flarden gelopen... Dit zijn de uitslagen:

1 Jan Scheenstra Zuidveen 72 34:55
2 Freek Jaarsma Makkum 119 39:19
3 Simon Regnerus Marrum 81 39:53
4 Thijs Tuinstra Hemelum 98 40:03
5 Yvonne Tinga Bolsward 71 40:19
6 Ibo Jan Bosma Sneek 126 42:13
7 Rients Kuipers Workum 96 42:36
8 Han Meij Hemelum 99 42:54
9 Chris Drayer Blauwhuis 67 43:14
10 Watze Hobma Tijne 73 44:09
11 Marco Leeverink Bolsward 127 44:55
12 Anton Popma Blauwhuis 92 45:46
13 Hella  Yntema Bolsward 88 45:56
14 Johan Jorritsma Sneek 104 48:31
15 Caroline Huitema Bolsward 124 48:31
16 Hester Groenveld Bolsward 84 48:46
17 Andries Koenen Heeg 101 48:48
18 Irma Krijnsen Bolsward 86 49:18
19 Jan Teerenstra Bolsward 123 49:36
20 Johanna de Vries Oudega 102 50:06
21 Ria Leeverink Bolsward 105 50:32
22 Douwe Postma Exmorra 121 50:39
23 Sicco Hylkema Oudega 85 50:43
24 Oeli Reitsma Sneek 106 51:00
25 Iris Bosma Bolsward 110 51:46
26 Alie Brouwer Joure 111 51:48
27 Herman Wassenaar Menaam 117 51:59
28 Karin Damhof Irnsum 89 52:07
29 Saakje Regnerus Broeksterw 83 52:10
30 Henk jan de Vries Oudega 103 52:30
31 Jemer Krikke Sneek 125 53:10
32 Cor van Sluis Franeker 91 53:17
33 Gerben Brouwer Sneek 80 53:22
34 Koos v/d Ploeg Leeuwarden 64 53:30
35 Anneke steinfort Bolsward 82 54:38
36 Marrit Hoekstra Blauwhuis 75 54:39
37 Lian Bolsward 79 54:39
38 Thijs Dijkstra Hommerts 100 54:39
39 Jurgen Buren Bolsward 109 54:39
40 Ida Hylkema Heidenskip 74 54:40
41 Hanneke Thoen - Jonkman Jutrijp 93 54:45
42 Hans Hurenkamp Zwolle 68 54:56
43 Bernard Brouwer blauwhuis 122 55:10
44 Piet de Jager Blauwhuis 107 55:30
45 Domien witteveen Blauwhuis 94 55:49
46 Monique Ketelaar Blauwhuis 95 55:54
47 Rudy Vallinga Bolsward 90 56:06
48 Gelna Beimers Leeuwarden 65 56:23
49 Sieuwke V/d Velde Exmorra 118 57:02
50 Erik van Helvoort Blauwhuis 66 57:54
51 Jolanda Schoppert Herbayum 112 58:18
52 Marrit Bleeker Arum 116 58:18
53 Elbrich Witteveen Blauwhuis 69 59:05
54 Gjalt Visser Bolsward 78 59:05
55 Siebren Couperus Workum 97 59:54
56 Hiltsje Brandsma Wolsum 128 1:00:06
57 Jacqueline Zwart Haskerhorne 113 1:01:35
58 Chris Visser Joure 76 1:06:16
59 T. Visser Bolsward 77 1:06:17

En dit is de uitslag van de halve marathon:

1 Willem de Boer Exmorra 277 1:14:46
2 Douwe Nauta Leeuwarden 264 1:19:33
3 P.C. Sibma Garijp 290 1:28:10
4 Klaas Willem Zwaagstra Ijlst 271 1:28:58
5 Sjoerd Boskma Bolsward 266 1:29:12
6 Siebolt Haytema Workum 280 1:30:45
7 Marten Sjoerds Warkum 279 1:31:56
8 Henk van der Meer Gorredijk 284 1:32:40
9 Richard Velzen Achlum 262 1:33:05
10 Andrea Hofstra Bolsward 263 1:33:05
11 Douwe de Jong Wolsum 267 1:35:35
12 Alfred zwaan Sneek 292 1:38:59
13 Ruurd Jouke  v. Wieren Heeg 270 1:39:25
14 Jaap Zijlstra Hindelopen 282 1:40:30
15 Bert Barhorst IJlst 281 1:41:06
16 Dooitze v/d Berg Wons 273 1:42:21
17 Bauke Jansen Bolsward 297 1:42:48
18 G.J. Zeelen Makkum 276 1:43:11
19 Carel Harkema Leeuwarden 288 1:44:39
20 Jan Siep v/d Bos Sneek 298 1:44:48
21 Karst Anema Stiens 272 1:45:06
22 Anita Fokkens Tersoal 274 1:45:44
23 Kees Kiestra Tersoal 275 1:45:44
24 Wieger van Keulen Leeuwarden 287 1:48:12
25 J. Beintema Leeuwarden 289 1:49:25
26 Jeffery Robben Leeuwarden 299 1:50:52
27 Saskia Smits Jutrijp 285 1:51:46
28 Marijke de Jong Wolsum 268 1:51:51
29 Pieter Rypma Westhem 269 1:51:51
30 yde Haarsma Sneek 295 1:53:19
31 Jelte Janzen Sneek 278 1:53:21
32 Peter van der Meeren Jutrijp 286 1:55:16
33 Loeke Cnossen Sneek 291 1:55:36
34 Bas de Best Sneek 293 1:55:36
35 Sybren Nijdam Workum 294 1:56:23
36 Andrea Kroes Makkum 265 1:57:40
37 Willem Buren Terschelling 296 1:59:50
38 Marius den Otter Bolsward 261 2:05:12
39 A. Hilarides Hindelopen 283 2:06:47
40 Janny Bulthuis Scharnegoutum 260 2:34:09

 

Tot ziens maar weer in 2014 voor de 6e editie!