home

inschrijven

praktische informatie

sponsors

 

Hemdyk-loop

- zaterdag 24 september 2011 -

21 km & 10 km in en rond Blauwhuis

 

Foto's na 1,5 km & finish van Erna staan hier

Foto's van Ralf (9 jaar...) staan hier

Foto's van Geert (start) staan hier

Yvonne Tinga liep een parcoursrecord op de 21 km!

De officiŽle uitslagen van editie 2011, allereerst de 10 km:

1 Harry Jorritsma Sneek 68 40:25
2 Gerald Hoogeveen Bolsward 52 41:14
3 Chris Draijer Blauwhuis 56 43:35
4 Klaas Willem Zwaagstra Ijlst 80 43:51
5 Chris Bartels Bakhuizen 74 44:05
6 Jaap Ypma Hartwerd 50 44:09
7 Jaring Rypma Greonterp 61 44:33
8 Marco v/d Bos Sneek 91 44:40
9 Anton Popma Blauwhuis 57 45:25
10 Andrea Hofstra Bolsward 78 45:41
11 Ton Visser Bolsward 77 45:43
12 Erik Wubs Gorredijk 96 46:10
13 Niek Popma Blauwhuis 43 48:12
14 Sjoerd Wesselius Hommerts 55 48:26
15 Maaike Baakman Sneek 65 49:08
16 Sicco Hylkema Aldegea 81 49:50
17 Dhr. E.P. Meijer Workum 94 50:26
18 Jan Rijpkema Bolsward 58 50:48
19 Emile van Doorn Leeuwarden 41 51:18
20 Karin Danhof Irnsum 76 51:28
21 Jan Brandsma Sneek 42 51:46
22 Folkert Landman Wolsum 66 51:47
23 Jaap Postuma Tilburg 72 53:43
24 Peter Yntema Ypecolsga 45 54:18
25 Ate Altenburg Reahus 48 54:45
26 B. Feenstra Tjerkwerd 51 54:48
27 Afra Galama Heeg 90 54:51
28 Algera Makkum 53 55:14
29 Albert vd Laan Scharnegoutum 46 55:50
30 Halbe Huitema Dearsum 62 56:28
31 Eimert Fossen Arnhem 88 56:29
32 Sybren Nijdam Workum 44 56:59
33 Manon Kindt Tilburg 73 58:19
34 Fokje Lutgendorff Makkum 69 58:20
35 Gerben van der Velde Enschede 86 58:35
36 Jose Arrin Oosthem 49 58:44
37 Mirjam Feenstra Workum 47 58:48
38 Roanne Woldendorp Amersfoort 75 1:00:07
39 Elsemieke Stokman Koudum 60 1:00:14
40 Yme Hempenius Allingawier 71 1:00:15
41 Anton Stokman Koudum 59 1:01:12
42 Lydia Wiersma-Galema Burgwerd 84 1:01:23
43 Bea Haagsma Blauwhuis 87 1:01:36
44 Riemke de Jong Blauwhuis 63 1:01:37
45 Elbrich Witteveen Blauwhuis 97 1:01:43
46 Ietsje Popma Blauwhuis 83 1:01:43
47 Klaske Falkena Nijland 82 1:02:09
48 Mirna van der Velde Leeuwarden 85 1:03:40
49 Dorine Tieleman Oudega 67 1:04:07
50 Hilde Kuipers Blauwhuis 89 1:05:04
51 Doutzen Ouderkerken Makkum 54 1:05:20
52 Ankie Galema Munein 64 1:06:04
53 Suzanne de Boer Sneek 98 1:07:00
54 Jelle de Boer Grou 99 1:07:01
55 Nynke de Witte Blauwhuis 92 1:07:55
56 Boudina Rypma-vd Meulen Blauwhuis 79 1:07:55
57 Els Water Voorthuizen 95 1:08:10
58 Elly van der Bijl Allingawier 70 1:08:59

en vervolgens de kilometervreters van de 21 km:

1 Tjerk Bruinsma Makkum 203 1:27:01
2 Pieter Tolsma Arum 202 1:34:22
3 Thijs Tuinstra Hemelum 173 1:35:18
4 Herman Geritz Midlum 174 1:36:06
5 Yvonna Tinga Bolsward 190 1:36:20
6 Ype de Boer It Heidenskip 188 1:39:59
7 Ruurd-Jouke van Wieren Heeg 181 1:40:14
8 Douwe de Jong Wolsum 180 1:41:42
9 Rolf van der Gaast Zwolle 178 1:42:17
10 Murk Postma Nijland 194 1:42:45
11 Henk Wetting Bolsward 199 1:43:13
12 Jan Fossen Arnhem 183 1:45:28
13 Guus Hoekstra Donkerbroek 187 1:47:00
14 Tinus Dijkstra Bolsward 201 1:47:19
15 Aise Bouma Kimswerd 195 1:48:17
16 Jan Teernstra Bolsward 191 1:48:51
17 Henk Canrinus Nijland 192 1:48:51
18 Alfred Zwaan Sneek 176 1:48:58
19 Johan de Lange Munein 196 1:49:47
20 L. Naarding Oosthem 198 1:50:52
21 Eile van der Gaast Zwolle 179 1:51:25
22 Frank Water Voorthuizen 177 1:51:35
23 Sikke Witteveen Blauwhuis 175 1:53:15
24 Nelly Galama Arnhem 182 1:54:00
25 Jeen Bruinsma Katlijk 171 1:54:05
26 Anno Zwerver Ijlst 200 1:54:58
27 Willem Bakker Breukelen 197 2:00:00
28 S. Weitenberg Leeuwarden 193 2:00:35
29 Erik van Helvoort Blauwhuis 172 2:00:46
30 Anna Galema Zuidhorn 186 2:02:12
31 Hester Groenveld Bolsward 189 2:04:00
32 Dhr. Leemburg Terherne 170 2:07:07
33 Aletta Leemburg Terherne 169 2:08:24
34 Minne Wiersma Burgwerd 184 2:15:15

 

Deelnemers, vrijwilligers, sponsors bedankt...en graag tot volgend jaar...