home

inschrijven

praktische informatie

sponsors

 

Hemdyk-loop

- zaterdag 22 september 2012 -

21 km & 10 km in en rond Blauwhuis

 

Het was prachtig hardloopweer vandaag in Blauwhuis. 's Ochtends waaide het nog flink, maar bij de start om 4 uur was die behoorlijk afgezwakt. Veel zon, een temperatuur rond de 16 graden en heel af en toe een paar spetters stonden garant voor TOPTIJDEN op ons snelle parcours. Bij de mannen sneuvelde zowel het 10 km als het 21 km record... We feliciteren Tiedo Tinga met zijn 37:15 en Willem de Boer met zijn 1:15:10. Bij de vrouwen benaderde Tineke v/d Vliert het parcours record tot 9 seconden. Tenslotte zegevierde Gjetsje van der Vaart op de halve marathon.

Vermeld mag worden dat het 10 km traject eigenlijk 10,12 km is. De halve marathon klopt wel op 21,1 km. 

Foto's van Henk Canrinus staan hier

De officiŽle uitslagen van editie 2012, allereerst de 10 km:

Tijd Naam Plaats startnummer

37:15

Tiedo Tinga Bolsward 57
38:57 Willem de Haan Garyp 43
39:41 Simon Regnerus Marrum 18
39:57 Gerrit Duits Sneek 1
40:37 Yeme de Boer Nijland 2
41:25 Tineke vd Vliert Sneek 49
42:17 Durk Bouma Oppenhuizen 31
42:22 Jelle Wolthuizen Sneek 24
42:24 Mildo Kock Balk 8
43:45 Bert Barhorst IJlst 27
44:29 Liesbeth Steenbeek Sneek 14
45:07 Nolle Lam Elahuizen 23
45:11 Murk Postma Nijland 36
46:48 Geert Bleeksma Sneek 62
47:39 Freark Kaspersma Abbega 41
47:42 Richard Bloemsma Blauwhuis 54
48:07 Ridsert Altenburg Roodhuis 3
48:13 Cor van Sluis Franeker 35
48:27 N. Steigenga Exmorra 21
48:28 Pieter Rijpma Westhem 26
49:58 Herman Wassenaar Menaam 30
50:11 Sicco Hylkema Oudega 25
50:21 Saakje Regnerus Broeksterwoude 17
51:21 Jappie de Jong Blauwhuis 61
51:39 Afra Galama Heeg 34
52:05 Caroline Huitema Bolsward 47
52:05 Hella Yntema Bolsward 46
52:33 Sjoerdtje de Boer Ede 39
53:06 Klaas van Tricht Sneek 44
53:08 Bernard Kroon Wolsum 37
53:17 Arie Smedinga Tzum 15
53:39 Piet de Jager Blauwhuis 40
53:44 Wybertha Brouwer Bolsward 32
53:56 Rinze Kootstra Harlingen 51
53:59 Anneke Steinfort Bolsward 48
54:08 Erik van Helvoort Blauwhuis 5
55:24 Albert v.d. Laan Scharnegoutum 50
55:45 Jeen Haanstra Franeker 29
55:45 Ronald Bos Franeker 28
56:06 Lydia Wiersma Burgwerd 60
56:22 Lian Ydema Bolsward 45
56:45 Nick Betgem IJlst 58
57:51 Jan Willem Kram IJlst 53
58:03 Annemarie Flapper Blauwhuis 16
58:15 Anja Overwijk Westhem 52
58:17 E. Witteveen-Bosma Blauwhuis 38
58:45 Bea Haagsma Blauwhuis 22
59:17 Aaltsje Witteveen Bolsward 55
59:17 Anke Witteveen Bolsward 56
59:45 Symkje Feenstra Heeg 10
59:49 Doutsen Gerbrandy IJlst 59
1:01:01 Rixt van der Molen Wolsum 33
1:02:15 Durkje Feenstra IJlst 9
1:04:37 Grietje Roskam Bolsward 42
1:17:08 Aggie Ettema Blauwhuis 20

en vervolgens de kilometervreters van de 21 km:

Tijd Naam Plaats Startnummer
1:15:10 Willem de Boer Exmorra 235
1:19:03 Johannes Postma Leeuwarden 232
1:21:59 Tjeerd Popkema Tollebeek 246
1:22:04 Sieo Nota Sneek 229
1:31:54 Thijs Tuinstra Hemelum 239
1:33:09 Beke Cnossen Boazum 227
1:34:46 Willie Kiewiet Mantgum 225
1:34:48 Einbert van Rees Sneek 237
1:34:50 Rienk de Vries Burgum 259
1:34:56 Aris Leijendekker Tjalleberd 251
1:35:48 Douwe de Jong Wolsum 230
1:35:53 Mechiel Zantema Leeuwarden 244
1:39:32 A. Netjes Emmeloord 236
1:42:53 Gerrie Boersma Twijzel 231
1:43:19 Erik Wubs Ganzedjk 267
1:43:28 Jaap Zijlstra Hindeloopen 260
1:43:37 B. v.d. Steeg Leeuwarden 238
1:44:18 Tinus Dijkstra Bolsward 266
1:44:31 Alfred Zwaan Sneek 261
1:44:51 Luuk Naarding Oosthem 263
1:46:34 M. Bomas Leeuwarden 242
1:46:35 Wim Buist Bolsward 233
1:46:36 Karst Anema Stiens 228
1:49:34 Robin de Vries Heerenveen 234
1:49:58 Simon Leeverink Bolsward 257
1:50:08 Sikke Witteveen Blauwhuis 241
1:51:15 J. Beintema Leeuwarden 240
1:52:02 Wieger v. Keulen Leeuwarden 243
1:52:08 Cor vd Meer Oppenhuizen 245
1:53:29 Gjetsje van der Gaast Zwolle 250
1:53:51 Peter Yntema Ypecolsga 255
1:54:00 Marijke de Jong Wolsum 226
1:54:16 Linda Galema Workum 253
1:54:24 Sybren Nijdam Workum 252
1:54:30 Peter Glim Hippolytushoef 254
1:55:51 Y. Haarsma Sneek 265
1:56:01 Peter v.d Meer Jutrijp 256
1:56:34 Eile van der Gaast Zwolle 249
1:57:41 Harm Postma Bitgum 247
2:02:10 Minne Wiersma Burgwerd 264
2:03:32 A. Hilarides Hindeloopen 258
2:07:27 Johan Trouwborst Sneek 262
2:18:45 Bart Lekkerkerker Woudsend 248

 

Deelnemers, vrijwilligers, sponsors bedankt...en graag tot volgend jaar...